Načelnik primio delegaciju Udruženja penzionera opštine Prijedor

Načelnik prijedorske opštine Marko Pavić je povodom predstojećih praznika organizovao novogodišnji prijem za predstavnike Udruženja penzionera naše opštine. Na prijemu je konstatovano da je za Udruženje penzionera opštine Prijedor u narednoj godini iz opštinskog budžeta planirano je 210.000 KM. 

Predsjednik ovog Udruženja Slobodan Brdar izjavio je da su zadovoljni dodijeljenim sredstvima koja će biti utrošena za banjsko-klimatsko liječenje i jednokratne novčane pomoći najugroženijim licima treće dobi. „Ove godine smo novcem opštine uspjeli 297 članova uputiti u banje, a 1006 penzionera dobilo je jednokratnu novčanu pomoć“, rekao je Brdar i dodao da na području opštine ima 3119 penzionera u stanju socijalne potrebe. Predstavnici ovog Udruženja, koje ima oko 13 000 članova, zahvalili su se opštini i načelniku za razumijevanje stanja ove grupe stanovništva. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić rekao je da opština, iako su penzioneri briga Republike Srpske, ima sluha za teško materijalno stanje lica koja više nisu u mogućnosti da privređuju.

Comments are closed.