Najbolji i najproduktivniji u Srpskoj i u BiH

Načelnik Centra javne bezbjednosti /CJB/ Prijedor Dalibor Ivanić izjavio je juče da je Prijedor na vrijeme prepoznao da su bezbjednosni problemi problemi svakog pojedinca, a ne samo policije, i da su Forum za bezbjednost zajednice grada Prijedora i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i međunarodne institucije ocijenile kaonajbolji i najproduktivniji u Republici Srpskoj i BiH.

„Rezultat rada Foruma, zajedno sa aktivnošću policije, jeste dobro i stabilno stanje bezbjednosti na području grada Prijedora“, rekao je Ivanić na jučerašnjoj sjednici Foruma u Prijedoru.

On se zahvalio članovima Foruma što pomažu policiji svojim radom i čestitao uspješno provođenje misije bezbjednog grada za svakog pojedinca.

„Ovo tijelo djeluje i proaktivno. Pitanje nedostajućeg video nadzora aktuelizovao je upravo ovaj forum i rezultat toga je da sada ponovo imamo funkcionalan video nadzor koji nam pomaže i u prevenciji i u represiji“, naveo je Ivanić u obraćanju članovima Foruma.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da ovo neformalno, vanpolitičko i multidisciplinarno tijelo broji 32 člana iz organizacija, institucija, vladinog i nevladinog sektora koji imaju savjetodavnu ulogu u pitanjima bezbjednosti.

„Grad Prijedor je zadovoljan radom našeg foruma jer je sigurno bezbjednosna situacija bolja sa zaključcima koji se donose na njihovim sjednicama i dostiže se nivo bezbjednosti po želji i potrebi građana Prijedora“, rekao je Đaković novinarima u Prijedoru prije jučerašnje sjednice Foruma.

Na jučerašnjoj sjednici ponovo je aktuelizovano pitanje beskućnika i mentalno bolesnih lica koja se u svako doba dana mogu sresti na ulicama Prijedora, posebno što je zimsko vrijeme i što su moguće žrtve smrzavanja, te što među njima ima potencijalno opasnih i po sebe i po druge.

Psiholog Doma zdravlja Prijedor Vanja Dejanović rekla je da su u nekima od juče navedenih slučajeva iscrpljene mnoge mogućnosti u smislu pružanja pomoći licima, ali da nije nađen koncept koji bi dao rezultate.

Predstavnik CJB Prijedor Zoran Inđić predstavio je juče stanje bezbjednosti na području CJB Prijedor u 2016. godini i prijedlog preventivnih aktivnosti za naredni period.

Zamjenik predsjedavajućeg Foruma Draško Đenadija rekao je da su u toku aktivnosti na izradi Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017-2021.

Forum je juče odbio zahtjev Centra za mlade „Kvart“ Prijedor za članstvo u Forumu uz obrazloženje da je nevladin sektor već zastupljen kroz tri članice – Udruženje žena „Nada“, Radio klub „Kozara“ i Omladinski savjet grada Prijedora, da nema kapaciteta za širenje Foruma i da „Kvart“ ima mogućnost da se u rad Foruma uključi posredno preko Omladinskog savjeta grada Prijedora i preko Koalicije „Prva tolerancija“.

Forum za bezbjednost zajednice grada Prijedora osnovan je 2003. godine i čine ga predstavnici gradske uprave, policije, obrazovnih institucia, zdravstvenih ustanova, vjerskih zajednica, nacionalnih manjina, Centra za socijalni rad, Teritorijalne vatrogasne jedinice, mjesnih zajednica, privrednih subjekata, nevladinih organizacija, inspekcijkih organa, komunalne policije i medija.

Autor: SRNA

Comments are closed.