Napravljen plan odbrane od eventualnih poplava

Odsjek civilne zaštite opštine Prijedor uradio je operativni plan u slučaju naglog topljenja snijega sa ciljem zaštite i odbrane stanovništva od eventualnih poplava. Šef Odsjeka civilne zaštite Dušan Vranješ rekao je Srni da redovno prate stanje vodostaja rijeke Sane i ostalih vodotokova i da je trenutna situacija zadovoljavajuća. „Ipak treba biti oprezan jer može doći do naglog rasta vodostaja rijeka koje su trenutno pokrivene ledom, a okolna područja visokim nanosima snijega. To nam nije nepoznato i u tu svrhu smo i sačinili plan hitnog reagovanja u slučaju poplava“, rekao je Vranješ. On je dodao da će se u slučaju poplava reagovati u dva pravca, prvi je preventiva i priprema za odbranu od poplava i zaštite od voda, dok je drugi pravac zaštita i spašavanje stanovništva. „U posljednje dvije godina imali smo niz aktivnosti na regulaciji vodotoka rječica Miloševice i Gomjenice od kojih je stanovništvo prethodnih godina bilo izloženo poplavama. Provedene su i aktivnosti na izradi projekta značajnih za regulaciju rijeke Sane nizvodno od mosta, prije svega izgradnje odbrambenog zida“, rekao je Vranješ. On je dodao da je plan usklađen sa onim koji je donesen na nivou RS, što u slučaju izlivanja rijeka podrazumijeva stavljanje u funkciju svih raspoloživih kapaciteta i resursa. Posljednje velike poplave u Prijedoru bile su tokom 2010. godine kada su se Sana i njene pritoke izlile četiri puta i poplavile oko 300 domaćinstava.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com – arhiva

Comments are closed.