Naređeno ponovno brojanje glasačkih listića sa glasačkih mjesta Rakelići, Gornja Dragotinja-Marini i Busnovi

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici donijela odluke kojim se nalaže ponovno brojanje glasačkih listića sa 23 redovna biračka mjesta. Brojanje će se obaviti u sutra, 29.10.2012. godine sa početkom u 10:00 sati u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu.

Među glasačkim mjestima sa kojih će se ponovno brojati listići su i tri iz Prijedora i to: Rakelići, Gornja Dragotinja-Marini i Busnovi. Dok će se u Rakelićima brojati samo listići za skupštinu grada i to za kandidate sa liste Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD-Milorad Dodik, na druga dva glasačka mjesta(Gornja Dragotinja-Marini i Busnovi) brojaće se glasovi za gradonačelnika i za skupštinu grada za sve političke subjekte.

Naređeno je ponovno brojanje glasačkih listića za sljedeća biračka mjesta:
1. 009B058 u osnovnoj izbornoj jedinici Prijedor za skupštinu grada i to za kandidate sa liste Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD-Milorad Dodik
2. 037A002B u osnovnoj izbornoj jedinici Doboj Jug za općinsko vijeće i to za kandidate sa liste Stranke demokratske akcije;
3. 104B024A u osnovnoj izbornoj jedinici Bratunac za skupštinu opštine i to za kandidate sa liste Demokratskog narodnog saveza;
4. 089A002 u osnovnoj izbornoj jedinici Donji Vakuf za općinsko vijeće i to za kandidate sa liste Saveza za bolju budućnost BiH;
5. 112A008 i 112A018 u osnovnoj izbornoj jedinici Vitez za općinsko vijeće i to brojanje, odnosno provjera nevažećih glasačkih listića;
6. 047A027A u osnovnoj izbornoj jedinici Lukavac za općinsko vijeće i to za kandidate sa liste Bosanskohercegovačke patriotske stranke BPS Sefer Halilović;
7. 009B010 i 009B061 u osnovnoj izbornoj jedinici Prijedor za gradonačelnika i za skupštinu grada za sve političke subjekte;
8. 032A005, 032A011, 032A017, 032A018, 032A021, 032A024, 032A026, 032A028, 032A029, 032A031, 032A033, 032A034 i 032A043 u osnovnoj izbornoj jedinici Sanski Most za općinsko vijeće i to za kandidate sa liste Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
9. 182B006 u osnovnoj izbornoj jedinici Trebinje za skupštinu grada i to za kandidate sa liste Demokratske partije-Dragan Čavić.

Važno:Kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću u okviru liste političkog subjekta za koji se vrši ponovno brojanje kao i drugi akreditirani posmatrači za izborne jedinice obuhvaćene odlukama o ponovnom brojanju glasačkih listića mogu biti prisutni u toku brojanja, kao i akreditirani promatrači za Glavni centar za brojanje.

Tekst – izbori.ba i GradPrijedor.com
Foto – GradPrijedor.com – arhiva

Comments are closed.