Nastavak edukativnih predavanja za učenike osnovne škole u Omarskoj

54263a4d-8727-4af1-8251-8bc0ed2b03b3

U nastavku realizacije Plana preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, koje sprovodi MUP Republike Srpske, juče 02.03.2016 godine, u Domu kulture u Omarskoj, održano je predavanje na temu „Edukacija učenika o negativnostima korišćenja droga, o bezbjednosnim rizicima korišćenja društvenih mreža i načinu reagovanja na seksualno uznemiravanje“.

Predavanje je održano sa ciljem da se učenicima ukaže na opasnosti koje prijate od nepravilne upotrebe društvenih mreža, kao i edukacija mladih na koji način da koriste „fejsbuk“ i zaštite svoj profil kako ne bi došlo do određenih negativnosti i zloupotreba od strane drugih lica. Tokom edukacije ukazano je na opasnosti kojima su maloljetnici izloženi, a predstavljeni su i načini zaštite, te upute da se policiji prijave uočene negativnosti na društvenim mrežama.

Preventivnim aktivnostima koje policijski službenici sprovode kroz edukativna predavanja pored učenika biće obuhvaćen nastavni kadar kao i roditelji učenika.

Cilj ovih predavanja je sprečavanje i suzbijanje maloljetničke delinkvencije i drugih preddelikventnih ponašanja. Kao i da se ukaže na kriminalno ponašanje i druge oblike socijalno neprihvatljivog ponašanja kod djece i maloljetnika.

Današnjem predavanju prisustvovalo je oko 250 učenika Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Omarska.

Autor: MUP RS

Comments are closed.