Nastavljen projekat Dani dijaspore NDC-a Prijedor

U okviru svoje ovogodišnje projektne aktivnosti „Dani dijaspore“, Nansen dijalog centar Prijedor je 07. jula u prostorijama svoje kancelarije organizovao aktivnost pod nazivom „Predstavljanje i upoznavanje NVO-a opštine Prijedor dijaspori“. Cilj same aktivnosti je bio da se putem prezentacija, „prijedorska“ dijaspora upozna sa radom NVO-a sa područja naše opštine i stvori njihova bolja međusobna suradnja. Na ovom okupljanju, svoj rad su gostima iz dijaspore predstavili članovi 8 nevladinih organizacija sa područja prijedorske opštine i to: Agencija Lokalne Demokratije Prijedor, OFK „Mrakovica“, Udruženje građana „Sanus“, Udruženje žena Donja Puharska i KUD „Osman Džafić“, Udruženje Prijedorčanki „Izvor“, Udruženje građana „Familija“, Udruženje građana „Berek“ i Udruženje građana „Dijakom“.
Nakon svake prezentacije gosti su imali priliku da postavljaju pitanja i diskutuju sa prezenterima u čemu su bili vrlo aktivni.Gošća iz dijaspore g-đa Amina Selimović, profesor religijskog dijaloga i političkih nauka u Oslu, će na slijedećoj aktivnosti NDC-a Prijedor „Okrugli sto sa prestavnicima opštine Prijedor i dijaspore“, predstaviti način organizovanja mladih intelektualaca u inostranstvu i kako oni predstavljaju BIH kroz edukacije u školama u dijaspori, odnosno, u zemljama u kojima žive.
NDC Prijedor je dio „Nansen mreže“ koja uključuje rad „Nansen dijalog centara“ u Prištini, Skoplju, Beogradu, Podgorici, Osijeku, Mostaru, Srebrenici-Bratuncu i Sarajevu. „Nansen dijalog mreža“ je projekat koji je finansijski podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške a iniciran je 1995. godine kroz edukativni program „Nansen akademije“ u Lillehameru.
Tekst i foto – Nansen Dijalog Centar Prijedor i www.gradprijedor.com

Comments are closed.