Nastavljen projekat elektrifikacije Ćele

Polako ali sigurno. Bilo bi ovo najkraće rečeno kada je u pitanju elektrifikacija Ćele. Do sada smo imali proliku izvještavati o naporima da se što kvalitetnije riješi ovaj gorući problem u Ćeli. Posebno je u posljednje vrijeme bilo problema oko kvalitetnog snabdijevanja Gornje Ćele a prije svega Dautovića i Varmaza jer se vrlo često dešavalo da zbog lošeg napona pregaraju kućanski aparati a da i ne govorimo o motorima na pumpama za vodu jer se Ćelani još uvijek vodom snabdijevaju iz vlastitih bunareva. Ovaj veliki problem je prepoznala lokalna zajednica odnosno opština Prijedor i kandidovala projekat nabavke betonskih stubova prema Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske. Projekat je odobren i kompletnu tendersku proceduru je obavilo resorno Ministarstvo a kao dobavljač je odabrana banjalučka firma Elim koja je inače i do sada isporučivala elektro materijal po prethodnim projektima u Ćeli. Svakako opština je ovo uradila preko svoga Odjeljenja za stambeno komunalne poslove na čijem je čelu Radan Vukadinović a sav operativni posao je uradio Marko Stanković.
Usput da napomenemo da je opština zajedno sa ovim projektom kandidovala i još jedan projekat nabavke betonskih stubova i elektro kabla za povratničko naselje u Tukovima u ulici Tode Švrakića, potez pored rijeke Sane a takođe još nekoliko projekata od kojih ćemo spomenuti rekonstrukciju društvenog doma u Rakovčanima te pokrivanje društvenog doma u Trnopolju. Iako maglovit dan u Ćeli obradovana lica mještana koji gravitiraju ovom dijelu Ćele. Bili su sretni jer su se uvjerili na licu mjesta da će njihovim problemima sa elektronapajanjem konačno doći kraj. Rasim Turkanović, Idriz Softić, Besim Terzić i Almir Terzić koji je i zamjenik člana Savjeta naše mjesne zajednic ispred ostalih mještana se zahvaljuju Načelniku opštine Marku Paviću kao i njegovim saradnicima na ovoj podršci i pozivaju ga da zajedno ovaj posao dovrše već početkom iduće godine.Naravno sada je na potezu Elektrodistribucija koja bi trebala ugraditi dopremljene stubove kako bi se kasnije kada se nabavi kabl i on mogao ugraditi. Tako bi konačno ovaj dio Ćele oživio.
Tekst i foto – cela.ba

Comments are closed.