Nastavljena DON-ova edukacija u okviru projekta Šansa za novi početak

Udruženje građana „DON“ je u četvrtak, 27.10.2011. godine u hotelu „Prijedor“ održalo drugu edukaciju za animatora i organizatora događaja u okviru projekta „Šansa za novi početak“. Tokom obuke za animatora i organizatora događaja, polaznici kursa će se kroz 8 interaktivnih radionica upoznati sa: osnovama timskog rada, osnovnim poslovima koje organizator događaja treba da radi, kako organizator događaja treba da sarađuje sa poslodavcima, osnovnim tehnikama i metodama organizacije događaja i tehnikama komuniciranja. Glavni ciljevi ovih edukacija su edukovanje i osposobljavanje svih polaznika obuke, kako bi se što bolje pripremili za poslove vezane za organizaciju različitih događaja. Projekat „Šansa za novi početak“ se sprovodi u sklopu projekta UNDP-a „Jačanje lokalne demokratije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona eura.
DON Prijedor

Comments are closed.