Nastavljena izgradnja nasipa u Gomjenici

Izgradnja nasipa na rijeci Sani u Prijedoru, uzvodno od ušća rijeke Gomjenice, nastavljena je u petak, a tu aktivnost je pokrenula Javna ustanova „Vode Srpske“ kao investitor, u koordinaciji sa ostalim nadležnim institucijama.

Nakon poplava 2014. godine, po nalogu Fonda solidarnosti Republike Srpske, izgradnja nasipa na rijeci Sani trajala je od 15. decembra 2014. do 11. maja 2015. godine i tada je završeno oko 220 metara nasipa, od predviđenih 430 metara.

Iz „Voda Srpske“ navode da su radovi tada obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa sa vlasnicima parcela na predviđenoj dionici nasipa.

Autor: S.T. – Glas Srpske

Comments are closed.