NDC Prijedor-Implementacija manjih interetničkih projekata u multietničkim MZ u Prijedoru i Sanskom Mostu

U okviru druge faze realizacije trogodišnjeg projekta koji za cilj ima poboljšanje inter-etničke komunikacije i međuentitetske saradnje u Prijedorskoj regiji, Nansen dijalog centar Prijedor je započeo implementaciju manjih inter-etničkih projekata u sedam MZ Prijedora i pet MZ Sanskog Mosta. Proteklog vikenda, 21. i 22.04.2012. godine održane su slijedeće projektne aktivnosti:
-21.04.2012. u MZ Lušci Palanka, Sanski Most održan je sastanak članova Savjeta MZ, roditelja, žena i mladih, kao i prva radionica na temu „Aktivno slušanje“.
-21.04.2012. u MZ Vrhpolje, Sanski Most održan je sastanak Savjeta MZ, direktora osnovne škole i predstavnica žena MZ s ciljem upoznavanja sa aktivnostima i poziva na učešće u radionicama i daljim aktivnostima.
-22.04.2012. u MZ Zecovi, Prijedor održana je prva radionica za omladinu na temu „O dijalogu…“.
-22.04.2012. u MZ Zdena, Sanski Most obavljene su prve pripremne aktivnosti i time označen početak realizacije malog inter-etničkog projekta.
NDC Prijedor

Comments are closed.