NDC Prijedor-Predavanje na temu Obrazovanje za mir u multikulturalnom svijetu

Nansen Dijalog Centar Prijedor, dio Nansen dijalog mreže koja u BiH djeluje od 2000. godine, je lokalno udruženje građana koje od septembra 2010. djeluje i kroz kancelariju Nansen mreže u Prijedoru. NDC Prijedor promovišući inter-etnički dijalog kao jednu od vještina za nenasilno rješenje sukoba i konflikt transformaciju, zagovara izgradnju trajnog mira, pomirenje, multi-etničko i multi-kulturalno razumijevanje u BiH.
U okviru trogodišnjeg projekta i projektne aktivnosti obrazovanja za mir zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na predavanja profesora g-dina Inge Eidsvag, Nansen akademija, Lillehammer Norveška, koje će biti organizovano na temu ”Obrazovanje za mir u multikulturalnom svijetu”. Predavanju će prisustvovati i g-din Steinar Bryn, senior konsultant Nansen dijalog mreže, koji je zajedno sa pomenutom mrežom 2009., 2010. i 2011. godine nominovan za Nobelovu nagradu za mir.
Predavanja, koja će biti realizovana na engleskom jeziku, uz obezbijeđen prevod, će se održati u petak, 27. januara 2012. godine sa početkom u 10:00 časova u OŠ “Desanka Maksimović“, Prijedor i u subotu 28. januara sa početkom u 13:00 časova u gradskoj Vijećnici u Sanskom Mostu. Na predavanja pozivamo predstavnike gradskih vlasti Prijedora i Sanskog Mosta, direktore i prosvjetne radnike osnovnih i srednjih škola, učesnike NDC aktivnosti, članove Nansen koordinacionog odbora, kao i sve zainteresovane.
Nakon predavanja u Prijedoru, Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“ biće uručena donacija za knjige koju je obezbijedila Nansen akademija, Lillehammer, Norveška preko g-dina Steinar Bryn i NDC Prijedor, a kao zaostavštinu pokojne g-đe Kari Grimnes, norveške bibliotekarke. Ovom donacijom daje se podrška i obezbjeđuje obavezna školska literatura za učenike OŠ „Desanka Maksimović“, koja je partner NDC Prijedor u već pomenutom trogodišnjem projektu.
U okviru trogodišnjeg projekta, koji je finansijski podržan od strane Norveškog ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške, NDC Prijedor u okviru kancelarije NDC Sarajevo, realizuje aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje inter-etničkog dijaloga, među-entitetske komunikacije i saradnje u Prijedorskoj regiji.
Nansen dijalog mreža je nastavak projekta koji je 1995. godine iniciran kroz edukativni program Nansen akademije u Lillehammeru, Norveška. Nansen dijalog mrežu sačinjava osam centara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, Kosova i Makedonije, koji promovišu interetnički dijalog kao sredstvo prevencije i mirnog rješavanja konflikata u sredinama u kojima djeluju. Projekti mreže se realizuju u saradnji sa Nansenovom humanističkom akademijom iz Lillehammera, Norveška, odnosno sa Centrom za dijalog i mir iz Lillehammera, Norveška.
Za više informacija, molimo Vas obratite se NDC Prijedor, 052 242-400, 242-401 i na e-mail ndcprijedor@nansen-dialogue.net, odnosno na, www.nansen-dialogue.net.

O predavaču: Inge Eidsvåg
G-din Inge Eidsvåg je norveški pedagog, predavač i pisac. Urednik je šest knjiga (Norwegian University Press), a, takođe je i sam autor deset knjiga. Zbirka njegovih eseja je, takođe, prevedena na srpski/hrvatski/bosanski jezik. Inge Eidsvåg je bio director Fridtjof Nansen akademije u periodu 1986-98. Inicirao je nekoliko dijalog projekata. 1992. godine nagrađen je nagradom “The Bridgebuilder Prize” – a, 2005. godine dobio je specijalnu nagradu sa svoj rad na pomirenju između etničkih i religijskih grupa.

Senior konsultant Nansen dijalog mreže: Steinar Bryn
G-din Steinar Bryn je od 1989. godine vezan za Nansen akademiju, Lillehammer, Norveška, a zadnjih petnaest godina kao direktor Nansen dijalog mreže koji je i razvio. Magistrirao je na Univerzitetu Wisconsin, a doktorirao na američkim studijama na Univerzitetu Minnesota, SAD. Ima značajno iskustvo u radu kao dijalog fasilitator i veoma je cijenjen u gradovima kao što su: Vukovar, Prijedor, Srebrenica, Bratunac, Stolac, Kosovo Polje, Obilić, Mitrovica i Bujanovac. Takođe, fasilitirao je dijalog na Bliskom Istoku između Somalijskih klanova. Fasilitirao je na stotine seminara, autor je mnogih članaka i ima značajno predavačko iskustvo širom svijeta. Od 2010. radi kao senior savjetnik u Nansen centru za mir i dijalog, Lillehammer, Norveška.
Nansen Dijalog Centar Prijedor

Comments are closed.