NDC Prijedor-Priprema i implementacija malih projektinh aktivnosti

Nakon prve godine projekta Nansen dijalog centra Prijedor realizovane su aktivnosti gdje su članovi Vijeća ili Savjeta deset mjesnih zajednica sa područja Prijedora i pet iz Sanskog Mosta kroz seminare obučeni na raznim poljima i uključeni u međuentitetske posjete i zajedničke lokalne aktivnosti koje su uspješno realizovane.
Nansen dijalog centar Prijedor je krajem 2011. i početkom 2012. godine počeo sa realizacijom svoje druge godine projekta. koja predstavlja edukaciju članova Savjeta deset mjesnih zajednica Prijedora i pet mjesnih zajednica iz Sanskog Mosta, kroz napredne seminare. Članovi Savjeta su novembru 2011. godine, prošli obuku na trening seminaru “Kako napisati projektni prijedlog”. Cilj samog seminara bio je obučiti učesnike da uočavaju prioritete, osmišljavaju i implementiraju male interetničke projekte ili aktivnosti u svojim mjesnim zajednicama na području prijedorske regije, samostalno ili uz neophodnu podršku Nansen koordinacionog odbora i zaposlenih u NDC Prijedor sa zajedničkim ciljem što jeste osmišljavanje i realizacija malih projekata ili aktivnosti za mjesne zajednice. Na osnovu naučenog učesnici su imali priliku od januara do 15. marta 2012. godine da napišu mali projektni prijedlog koji će NDC Prijedor u sklopu svojih projektnih aktivnosti podržati u implementaciji. Male projektne aktivnosti mjesnih zajednica imaju isti cilj koji podrazumijeva poboljšanje interetničke komunikacije i međuentitetske saradnje u Prijedoru i Sanskom Mostu.
U prvoj i drugoj završnoj fazi pisanja projektnih prijedloga članovi Savjeta su uz pomoć članova, NKO, Nansen Koordinacionog Odbora (Odbora za planiranje NDC Prijedor) i zaposlenih u NDC Prijedor napisali projektne prijedloge. Po završetku prve faze NKO je selektirao projektne prijedloge i u drugoj fazi obavio sastanak sa mjesnim zajednicama u cilju sugestija i pomoći u poboljšanju završetka pisanja malih projektnih prijedloga. Svi projektni prijedlozi su predani u kancelariju NDC Prijedor do 15. marta, uz primjetnu veliku motivisanost svih uključenih.
Implementacija malih projektnih prijedloga će trajati od 01. aprila do 31. juna 2012. godine.
Na području Opštine Prijedor u projekat NDC-a Prijedor uključene su slijedeće multietničke MZ: Kozaruša, Kamičani, Trnopolje, Hambarine, Zecovi, Donja Ljubija, Gornja Ljubija, Donja Puharska, Raškovac i Petrovo/Ćela, a u Opštini Sanski Most uključene su multietničke MZ: Zdena, Stari Majdan, Vrhpolje, Šehovci i Lušci Palanka.
NDC Prijedor projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, a iniciran je 1995. godine kroz edukativni program „Nansen akademije“ u Lillehameru.
NDC Prijedor

Comments are closed.