NDC Prijedor-Radionica monitoringa i evaluacije za prosvjetne radnike

Nansen Dijalog Centar(NDC) Prijedor u periodu od 16.01. do 19.01.2012. godine organizuje radionicu monitoringa i evaluacije (M & E) u okviru projektne aktivnosti „Mirovno obrazovanje/prevencija konflikta u školama“ koja se tokom školske 2011/2012. godine realizuje u Osnovnim školama „Desanka Maksimović“ Prijedor i „5. Oktobar“ Sanski Most. Radionica se organizuje za profesore i nastavnike pomenutih škola sa ciljem razmjene informacija i iskustava u radu sa učenicima u okviru implementacije radionica u toku prvog polugodišta tekuće školske godine što će, eventualno, uticati i na dopune i izmjene plana rada za drugo školsko polugodište. Informacije i iskustva koja će biti razmijenjena na ovoj radionici pomoći će da rad sa učenicima na prevenciji konflikta bude još bolji u narednom polugodištu, ali i u svakodnevnim školskim aktivnostima, kao i kod drugih projekata i aktivnosti u kojima će profesori i nastavnici ovih škola biti uključeni. Aktivnost „Mirovno obrazovanje/prevencija konflikta u školama“ se realizuje u okviru trogodišnjeg projekta NDC Prijedor koji za cilj ima poboljšanje inter-etničkog dijaloga, međuentitetske komunikacije i saradnje u Prijedorskoj regiji. Projekat je finansijski podržan od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške.
NDC Prijedor je dio Nansen mreže koja uključuje rad Nansen dijalog centara u Prištini, Skoplju, Beogradu, Podgorici, Osijeku, Mostaru i Sarajevu. Ovi centri promovišu interetnički dijalog kao sredstvo prevencije i mirnog rješavanja konflikata u sredinama u kojima djeluju. Projekti mreže se realizuju u saradnji sa Nansenovom humanističkom akademijom iz Lillehammera, Norveška, odnosno sa Centrom za mir iz Lillehammera. Nansen dijalog mreža je projekat koji je finansijski podržan od strane Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške, a iniciran je 1995. godine kroz edukativni program „Nansen akademije“ u Lillehameru. Više informacija o radu NDC-a možete pronaći na web adresi Nansen dijalog mreže, www.nansen-dialogue.net.
Nansen Dijalog Centar Prijedor

Comments are closed.