Neispravna voda u prijedorskim školama

Voda za piće zagađena je u četiri od pet škola na području opštine Prijedor u kojima je opštinska sanitarna inspekcija uzela uzorke. Glavni sanitarni inspektor Slobodanka Banović potvrdila je da je utvrđeno da je voda ispravna samo u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Petrovu-Ćeli koja se snabdijeva iz vlastitog bunara. “U područnim školama „Jovan Cvijić“ Donja Dragotinja, „Mladen Stojanović“ Ljeskare, „Jovan Dučić“ Lamovita i OŠ „Kozarac“ u Kozarcu voda nije ispravna”, rekla je Banovićeva. Ona je naglasila da se sve četiri škole u kojima je voda zagađena snabdijevaju vodom iz lokalnih vodovoda koje koriste i mještani ovih naselja. „Rezultati analiza vode biće dostavljeni Higijensko-epidemiološkoj službi prijedorskog Doma zdravlja, a sa načelnikom opštine razgovaraću o tome kako sanirati stanje“, rekla je Banovićeva i dodala da očekuje i pomoć Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Ona je dodala da nijedan lokalni vodovod nije registrovan, tako da niko i ne vodi brigu o njima, podsjećajući da je opštinska sanitarna inspekcija prošle godine utvrdila da voda za piće nije upotrebljiva u 19 škola na području Prijedora i zabranila je za piće. Muhidin Šarić, direktor OŠ „Kozarac“ rekao je da ova škola od 2002. godine, kada je i registrovana kao matična, ima probleme sa vodom koja, ne samo da nije za piće, nego je često nema. „Problem smo pokušali ublažiti kopanjem vlastitog bunara, ali ni on ne može u sušnom periodu da obezbijedi dovoljno vode za potrebe škole“, rekao je Šarić. On je dodao da djeca u školu donose vodu od kuće ili flaširanu vodu, te da očekuje da će problem u vezi s vodom u školi, kao i u cijelom naselju, biti riješen završetkom projekta vodosnabdijevanja opštine Prijedor koji finansiraju Vlada Švajcarske i opština Prijedor.

Comments are closed.