Nišić na sastanku starih deviznih štediša iz Prijedora

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja građana za vraćanje stare devizne štednje u BiH i dijaspori Svetozar Nišić izjavio je da za ovu kategoriju stanovništva nije prihvatljiv Prijedlog zakona o vraćanju stare devizne štednje kojeg će početkom idućeg mjeseca Savjet ministara BiH uputiti na raspravu. „Njime je predviđeno da se štedišama stara devizna štednja vrati u roku od četiri godine uz otpis kamata, i s tim da se dug pretvori u konvertibilne marke, što mi štediše ne možemo prihvatiti, jer bi time naša potraživana sredstva bila umanjena za 50 odsto“, rekao je Nišić u Prijedoru gdje je prisustvovao sastanku starih deviznih štediša iz ove opštine. Nišić je kazao da BiH sa isplatom stare devizne ne bi bankrotirala, kao što se tvrdi, te štedišama savjetovao da odbiju obveznice koje im nudi Vlada RS. Nišić je stare devizne štediše iz Prijedora informisao o aktivnostima Udruženja, kao i o tome šta je potrebno da i oni preduzmu kako bi kompletirali dokumentaciju koja bi bila relevantna za Međunarodni sud u Strazburu. Ovom Sudu 16 483 štediše uputile su kolektivnu tužbu, a, prema Nišićevim riječima, u proteklom vremenu je ispoštovano više presuda Međunarodnog suda u Strazburu po pojedinačnim tužbama štediša. Prema podacima Udruženja, u BiH je registrovano 1 116 000 štediša stare devizne štednje koji potražuju oko 2,5 milijarde dolara.

Comments are closed.