Nisu zabilježene povrede na radu

Iako je rudarska profesija među najopasnijima zbog čestih pogibija i povreda radnika, u prošloj i prvom kvartalu ove godine u preduzeću “Arecelor Mital Prijedor” nije zabilježena nijedna ozbiljnija povreda na radu, rekao je generalni menadžer ove kompanije Murari Mukardži.
– Bilo je u posljednje vrijeme nekoliko lakših incidenata i budući da mi težimo bezbjednom poslovanju, nastojimo da uopšte ne bude nesreća i nezgoda na radu – rekao je Mukardži.
Goran Vučenović, radnik Službe zaštite na radu u preduzeću “Arcelor Mital Prijedor”, je istakao da je u proteklom periodu došlo do bitnih poboljšanja u zaštiti radnika na radu u ovom preduzeću.
– Preduzeli smo više mjera, a došlo je i do formiranja odbora i pododbora unutar preduzeća i na taj način je ostvarena direktnija veza radnika sa Službom zaštite na radu i menadžmentom – rekao je Vučenović.
Glas Srpske

Comments are closed.