Niz manifestacija u povodu 100 godina rudarstva

18-Prijedor---organizacioni-odbor-za-obiljezavanje-jubileja-sto-godina-rudarstva

U Prijedoru je danas konstituisan organizacioni odbor za obilježavanje stogodišnjice rudarstva u ovoj regiji.

Za predsjednika odbora izabran je imenovan ministar industrije, energetike i rudarstva Petar Đokić koji je izjavio da je od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku, za grad Prijedor i za rudarstvo Republike Srpske da se obilježava sto godina rudarske proizvodnje.

„Imaćemo niz sadržaja kojima će se na vrlo primjeren način dati značaj rudarskoj proizvodnji. To će ujedno btii prilika da se afirmiše sve ono što je rudarska proizvodnja dala razvoju ovog kraja“, rekao je Đokić novinarima u Prijedoru.

Za potpredsjednike organizacionog odbora imenovani su gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, direktori Rudnika željezne rude /RŽR/ „Ljubija“ i „ArselorMital Prijedor“ Stanko Vujković i Mladen Jelača i tehnički direktor u rudniku „ArselorMital Prijedor“ Duško Vlačina.

Za članove izvrpnog odbora imenovani su takođe Stanko Vujković, Mladen Jelača i Duško Vlačina, te Nedeljko Vujičić iz RŽR-a „Ljubija“, Vladimir Malbašić, dekan Rudarskog fakulteta Prijedor i Ognjen Hrnjak iz RŽR-a „Ljubija“.

Direktor rudnika „Arselor Mital Prijedor“ Mladen Jelača rekao je da su sadašnje generacije prijedorskih rudara ponosne na ovaj jubilej u čijem će obilježvanju osim Vlade Republike Srpske, grada Prijedora i RŽR-a „Ljubija“ učestvovati i „Arselor Mital Prijedor“ koji ove godine navršava 12 godina rada u gradu na Sani.

„Bićemo snažna podrška i učestvovaćemo na način na koji se to od nas očekuje“, dodao je Jelača.

Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti grada Prijedora Ljiljana Babić rekla je da će grad aktivno učestvovati u obilježavanju važnog jubileja.

„Takođe smo predvidjeli da jedan plato u Ulici Vuka Karadžića, čija rekontrukcija treba da počne, izdvojimo za jednu skulpturu koja će biti posvećena ovom velikom jubileju“, kazala je Babićeva.

Organizovana proizvodnja željezne rude u Prijedoru počela je 1916. godine kada je Austrougarska koristila ovdašnju sirovinu za svoju vojnu industriju.

RŽR „Ljubija“ početkom devedesetih godine zapošljavao je gotovo 6.000 ljudi, a u ratu i nakon rata je nekadašnji privredni gigant je uništen.

Godine 2004. RŽR „Ljubija“, kao preduzeće sa većinskim državnim kapitalom, osniva novu firmu sa tadašnjim LNM-om, a današnjim „ArselorMitalom“.

Joint venture partnerska kompanija „ArselorMital Prijedor“ u vlasničkoj sturkturi ima 49 odsto kapitala RŽR-a, a 51 odsto „ArselorMitala“.

RŽR „Ljubija“ danas zapošljava dvadesetak radnika i bavi se djelatnostima poput proizvodnje šampinjona i proizvodnje biomase za toplotnu energiju, dok „ArselorMital Prijedor“ proizvodi željeznu rudu na rudištima u Omarskoj, zapošljava 850 radnika i kopa kamen na kamenolomu Drenovača.

Vlada Republike Srpske donijela je odluku o prodaji svojih akcija u RŽR-u „Ljubija“ što bi značilo promjenu vlasništva u do sada državnom preduzeću, kao i promjenu partnera u „ArselorMitalu Prijedor“, u kojem bi, međutim, ostalo isto vlasništvo i isti upravljački kapacitet većinskog vlasnika – kompanije „ArselorMital“.

Procjenjuje se da u Omarskoj, kapacitetom koji je dostigao „ArselorMital Prijedor“, rudišta će biti iscrpljena do 2023. godine, dok za rudišta u Ljubiji i Tomašici, koja se ne eksploatišu godinama, postoje samo procjene da bi im životni vijek bio dvadesetak godina.

Za kupovinu državnog kapitala u RŽR-u „Ljubija“ zainteresovani su „ArselorMital“ i „Izraeli Investment Grup“.

Autor: SRNA

Comments are closed.