Notari u Prijedoru

NotariU Prijedoru su otvorene četiri od predviđenih pet notarskih kancelarija, potvrdila je Srni notar Sanda Josić. Prema njenim riječima, Ministarstvo pravde Republike Srpske za notare u Prijedoru još je imenovalo Sauda Filipovića, Radenka Stojičića, Damira Kamulabdića i Drenku Pamučina. „Zakonom o notarima RS na notare je prenesen dio poslova i javnih ovlaštenja u oblasti imovinskih odnosa u bračnim i vanbračnim zajednicama, raspolaganja imovinom maloljetnih i poslovno nesposobnih lica, kao i darovni ugovori, osnivačka akta privrednih društava ili njihove statusne promjene i promet nekretnina“, rekla je Josićeva. Ona je naglasila da se očekuje da će se ovim načinom stroge provjere dokumenata isključiti budući sporovi i da u BiH važe jedinstveni propisi. „Takođe, jedinstvena je i tarifa tako da je isključena konkurencija“, istakla je Josićeva dodajući da je zaživljavanjem rada notarskih kancelarija isključeno „nadripisarstvo“ i da se zna ko je ovlašten i za koju vrstu pravnih poslova. Institucija notara u BiH nije postojala od Drugog svjetskog rata. Prošle godine uspostavljena je u Federaciji BiH, a sada i u RS.

Izvor:SRNA

Comments are closed.