Nova akcija Rode

Prijedorsko Udruženje „Roda“ koje okuplja porodice sa četvero i više djece je protekle sedmice na novom gradskom trgu između nekadašnjih robnih kuća Borac i Mrakovica održalo akciju prikupljanja potpisa za podršku promjeni zakona iz oblasti socijalne i dječije zaštite. Radi se o akciji koja za cilj ima da visina dječijeg dodatka iznosi minimalno 100 KM te da taj dodatak primaju sva djeca iz porodica sa četvoro i više djece. Ovakvom promjenom zakona bi se ohrabrili mladi bračni parovi kako bi imali što više djece i tako se uključili u borbu protiv bijele kuge.

Comments are closed.