Nova oprema u ljubijskoj Livnici

U ljubijskoj Livnici počela je probna proizvodnja nakon nabavka nove opreme. „Sa ručnog se prešlo na mašinsko kalupovanje što je uveliko olakšalo rad“ rekao je kalupar Branko Bogunović. Plan o proširivanju pogona ili preseljenju na novu lokaciju nije ostvaren pa se oprema instalirala u prostoru gdje je bila livnica obojenog liva. Nabavljena je nova tresilica, magneti, ugrađene su nove trake, mješalica, novi bunkeri i transporteri – potvrdio je inženjer Žarko Ðurđenovski. „Strojno kalupovanje je uvedeno da bi se povećao obim i kvaliteta proizvoda. Dosadašnjih 25-30 tona proizvodnje se povećava na 50-60 tona mjesečno a krajnje mogućnosti su i do 100 tona mjesečno. Ovo je prva faza koja se radi, u drugoj će biti osnovana laboratorija a u trećoj će biti priprema okoline i renoviranje upravne zgrade“ – dodao je Ðurđenovski. Uz postojeća 22 primljena su nova 3 radnika a plan je da se u ovom preduzeću ukupno bude zaposleno 40-ak radnika.

Comments are closed.