Nova parking mjesta u Prijedoru

Opština Prijedor je iz prihoda od naplate parkiranja u gradu na Sani uložila 15 000 KM u otvaranje još 63 nova parking mjesta na dvije lokacije u gradu, potvrdio je Aleksandar Jeftić, šef opštinskog Odsjeka za saobraćaj i parkinge. On je reka da je asfaltiran i obilježen prostor u Zanatskoj ulici iza zgrade opštine sa 30 novih mjesta i 2 parking-automata.Dodatna 33 parking mjesta se nalaze na prostoru ispred Sportske dvorane „Mladost“. „Na ovoj lokaciji smo do sada imali mnogo nepropisno parkiranih vozila i već se pokazuju rezultati. Pošto se radi o lokaciji koja nije previše atraktivna parkiranje će biti jeftinije, i to po cijeni od 0,50 KM za dva sata i 1 KM za cijeli dan“, rekao je Jeftić i naveo da u Prijedoru trenutno ima 460 parking mjesta, te da se očekuje brza isplativost novih ulaganja u proširivanje parking prostora. „Očekivanje je da će se u narednom periodu prihod od naplate parkiranja povećati za 30 000 – 40 000 KM, odnosno da će na godišnjem nivou iznositi oko 350 000 KM umjsto dosadašnjih 310 000 KM, dodao je Jeftić.

Comments are closed.