Nova sjednica Skupštine opštine Prijedor

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor prim.dr. Azra Pašalić je za utorak, 19.04.2011. godine, zakazala 25. sjednicu lokalnog parlamenta. Na sjednici koja će početi u 10 časova pred odbornicima će se naći Dnevni red sa 16 tačaka. Nakon Aktuelnog časa tokom kojeg će načelnik Marko Pavić odgovarati na pitanja odbornika, raspravljaće se o Prijedlogu odluka o nagradama i priznanjima opštine Prijedor kao i o Prijedlogu odluke o postavljanju, izgradnji i uklanjanju objekata za koje nije potrebno odobrenje za građenje. Pred odbornicima će se naći i Nacrt Plana parcelacije za dio gradskog naselja Donja Puharska – Sekcija 1 i Sekcija 2, Nacrt Plana parcelacije za prigradsko naselje „Kavanište“ i Nacrt Plana parcelacije za dio prigradskog naselja Bistrica. Veliku pažnju sigurno će izazvati i Izvještaj o radu zdravstvenih, socijalnih i javnih ustanova na području opštine Prijedor za 2010. godinu: Doma zdravlja Prijedor; Gradske apoteke Prijedor; Centra za socijalni rad Prijedor i JU Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor. Razmatraće se i Informacija o radu OO Crveni krst Prijedor za 2010. godinu, Izvještaj o radu i poslovanju JP „Zavod za izgradnju grada“ Prijedor, Izvještaj o radu i poslovanju OO Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor u 2010. godini kao i Informacija o poslovanju Javnih preduzeća u 2010. godini: AD „Komunalne usluge“ Prijedor; AD „Vodovod“ Prijedor; AD „Toplana“ Prijedor; AD „Gradska tržnica“ Prijedor. Pred kraj sjednice odbornici SO Prijedor će raspravljati o više tačaka koje se tiču Agencije za ekonomski razvoj opštine Prijedor „PREDA-PD“, o razrješenju direktora i imenovanju vršiovca dužnosti, razrješenju članova Upravnog odbora i Prijedlogu Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i članova Upravnog odbora Agencije.

Comments are closed.