Nova sjednica SO Prijedor

Predsjednica Skupštine opštine Prijedor, prim.dr. Azra Pašalić je za utorak, 14.12.2010. godine sa početkom u 10 časova zakazala 22. sjednicu lokalnog parlamenta. Nakon Aktuelnog časa pred odbornicima će se naći najvažnija tačka ovog zasjedanja, Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta Opštine Prijedor za 2011.godinu. Nakon ove tačke slijedi rasprava i o Prijedlogu Odluke o izvršenju budžeta Opštine Prijedor za 2011.godinu, Prijedlogu Odluke o legalizaciji bespravno početih ili izgrađenih objekata ili dijelova objekata te o Prijedlogu Odluke o izboru prioritetne oblasti za finansiranje projekata udruženja i fondacija u 2011.godini. Pred prijedorskim odbornicima će se naći i Prijedlog izmjena i dopuna operativnog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine opštine Prijedor za 2010.godinu, Prijedlog Odluke o promjeni organizovanja Javnog preduzeća Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor u Javnu ustanovu Sportska dvorana „Mladost“ Prijedor dok će 22. sjednica biti zaključena Referatima iz imovinsko-pravne oblasti.

Comments are closed.