Nova zakonska rješenja za bolji položaj invalida

Nacrt zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalidnih osoba Republike Srpske predviđa da se preduzeća koja zapošljavaju invalide registruju kao privredna društva, koja će zapošljavati više od 51 odsto osoba sa invaliditetom. Na javnoj raspravi o ovom nacrtu zakona, koja je u organizaciji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske održana danas u Prijedoru, istaknuto je da su nova zakonska rješenja predvidjela efikasniji nadzor i kontrolu primjene. Pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite u resoru za rad i zapošljavanje RS Čedo Kovačević pojasnio je da je javni sektor dužan da 20 odsto potreba rezerviše za preduzeća koja će se transformisati u privredna društva. „Nadzor nad primjenom ovog zakonskog rješenja vršiće budžetska inspekcija što praktično znači da će preduzeća koja budu zapošljavala invalidne osobe imati veću finansijsku sigurnost. Posebno će se voditi računa o takozvanom neformalnom zapošljavanju invalida“, rekao je Kovačević. On je pojasnio da je to program putem koga je već zaposleno 53 invalida, kao i da je riječ o zapošljavanju one kategorije stanovništva koja nema dovoljno sredstava ni za kupovinu osnovnih životnih namirnica. Kovačević je dodao da je predviđeno formiranje instituta reprezentativnosti koji bi imao ulogu da pred vladajućim strukturama i poslodavcima predstavlja osobe sa invaliditetom. Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS Mile Šurlan rekao je da u Republici Srpskoj živi oko 70 000 osoba sa invaliditetom. „Od osnivanja Fonda do danas implementacijom brojnih projekata zaposleno je 1036 invalida. Prošle godine posredstvom Fonda do posla je došlo njih 223, a u ovoj godini planiramo zaposliti još 230 invalida“, rekao je Šurlan. On je potvrdio da je Fond učestovovao u kreiranju ovog nacrta zakona i da je pozitivno što će se, prema novim zakonskim rješenjima, povrat doprinosa koji se usmjerava za zapošljavanje invalida, vršiti u prvom kvartalu tekuće godine, a ne kao do sada kada se na povrat doprinosa čekalo i po godinu dana.
Tekst – SRNA
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.