Nove kazne za članove biračkih odbora

Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o sankcionisanju tri predsjednika i osam članova biračkih odbora u izbornim jedinicama Banjaluka, Prijedor i Lukavac, saopšteno je iz CIK-a. U Osnovnoj izbornoj jedinici Prijedor na biračkom mjestu 009B064 Srednja Marićka novčanom kaznom od 500 KM i zabranom angažovanja za rad na biračkom biračkom mjestu, odnosno organima za provođenje izbora na period od četiri godine od dana pravosnažnosti odluke kažnjen je Radivoj Miodragović. Član biračkog odbora u Osnovnoj izbornoj jedinici Prijedor Vesna Majstorović sankcionisana je sa 200 KM i zajedno sa Petrom Zvinekom joj je zabranjeno angažovanje za rad na biračkom mjestu, odnosno organima za provođenje izbora na period od četiri godine od dana pravosnažnosti odluke. Takođe su usvojene izmjene i dopune Poslovnika CIK-a i prihvaćena informacijama o pripremama Stručno-naučne konferencije izbornih zvaničnika BiH sa međunarodnim učešćem na temu „Lokalni izbori u BiH- naučene lekcije“, koja će biti održana u Neumu 23. i 24. aprila ove godine.

Comments are closed.