Novi EU projekat Agencije PREDA-PD: Adria Footouring

kick off sastanak pescaraAgenciji za ekonomski razvoj Prijedora PREDA-PD u sklopu konzorcijuma koga sačinjavaju organizacije iz Italije, Crne Gore, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Albanije odobren je projekat Adria Footouring.

Projekat se finansira u okviru IPA Adriatic prekograničnog programa saradnje na jadranskom području.

Projekat Adria Footouring ima za cilj povećavanje inovativnih kapaciteta tradicionalnihsektora poput hrane i turizma jačanjem inovativnog okruženja za postojeća i novonastala mala i srednja preduzeća u mapiranim područjima. U prvom dijelu projekta vršiće se istraživanje potreba interesnih grupa u oblasti hrane i turizma na osnovu kojih će se formirati set treninga, studijskih posjeta i mentorskih aktivnosti prvenstveno u cilju jačanja ICT (informaciono komunikacijskih tehnologija) kapaciteta malih i srednjih preduzeća u oblasti hrane i turizma.

Vrijednost projekta je 2.112.435 eura u trajanju od 34 mjeseca. Vrijednost granta Agencije PREDA je 140.000 eura. Sufinansiranje projekta Agencija PREDA je ostvarila kroz plate zaposlenih na projektu, a u okviru projekta biće otvoreno jedno radno mjesto u toku trajanja projekta.

U periodu od 12-14. decembra predstavnici Agencije PREDA Zoran Dimitrijević i Ana Mrđa prisustvovali su kick off sastanku konzorcijuma u Peskari, Italija. Sastanak je imao za cilj koordinaciju konzorcijuma i izradu akcionog plana realizacije aktivnosti za prvu godinu projekta.
PREDA-PD

Comments are closed.