Novi model organizacije i uloge mjesnih zajednica

U Prijedoru je juče predstavljen projekat pod nazivom „Nove mjesne zajednice na lokalnom nivou u BiH“ koji prijedorsko Udruženja građana „Don“ provodi u saradnji sa Centrom civilnih inicijativa (CCI), a uz podršku Evropske unije. Izvršna direktorica DON-a Murisa Marić rekla je novinarima da je razgovarano o funkcionisanju mjesnih zajednica u oba entiteta, budući da postoje dva entitetska zakona o lokalnoj samoupravi. „Seminaru su prisustvovali predstavnici mjesnih zajednica, kao i lokalnih uprava iz bližeg i šireg okruženja, kako bismo vidjeli šta građani misle da mjesne zajednice treba da rade, kako se u njima odlučuje i kako se provode sve odluke koje su stavljene u zakonske okvire, jer bi novi model organizovanja trebalo da odgovara i građanima i lokalnim upravama“, rekla je Marićeva.
Projekt-menadžer u CCI Dalida Demirović potvrdila je da projekat treba da unaprijedi rad mjesnih zajednica u BiH. „Želimo da mjesnoj zajednici vratimo onu ulogu koju je ona nekada imala jer se više od 80 odsto građana BiH izjasnilo da im je najlakše bilo da svoja prava ostvare preko njih. Mi ovim projektom želimo da omogućimo građanima da pomoću MZ učestvuju u donošenju odluka na lokalnom nivou“, rekla je Demirovićeva. Predstavnik sarajevske opštine Centar Ljubiša Marković istakao je da je postala uobičajena praksa da problemi građana često završe u fiokama službenika. „Upravo zato se zalažemo da se rad mjesne zajednice ne treba svesti samo na rad savjeta već ćemo pokušati da uključimo što veći broj građana i iskoristimo sve resurse“, rekao je Marković. On je dodao da se u mjesnim zajednicama mora razvijati volonterski rad i posebno angažovanje omladine.

Comments are closed.