Novi požari na području opštine Prijedor

Prijedorska Vatrogasna jedinica je tokom posljednja 24 časa intervenisala čak 7 puta, od čega je u 5 slučajeva gasila manje šumske požare na području opštine. Zamjenik komandira Mile Novaković potvrdio je da su vatrogasci brzom intervencijom spriječili veću štetu na dvije kuće, jednoj na Hambarinama i drugoj u Knežopoljskoj ulici u Prijedoru, na kojima se vatra sa dimnjaka prenijela na krovnu konstrukciju. „Prema našim procjenama, šteta na oba objekta je po 3000 KM“, rekao je Novaković. S obzirom da dolazi sezona proljetnih radova, on je apelovao na stanovništvo da prilikom čišćenja njiva ne pali korov bez savjeta vatrogasaca, te preporučio da se čišćenje obavlja u vrijeme bez vjetra i da se prethodno prokosi ili preore širi pojas parcela koje se čiste kako bi se spriječilo prenošenje vatre na voćnjake, šume i objekte. Od početka ove godine prijedorski vatrogasci su ugasili 58 požara, što predstavlja bitno povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kako broja tako i požarnih intervencija sa većom materijalnom štetom i potencijalnim opasnostima. Nastala šteta procijenjena je na više stotina hiljada KM.

Comments are closed.