Novi tok rijeke Gomjenice

U Omarskoj je u utorak završena izgradnja kanala dužine 2.9 kilometara kojim je preusmjeren tok rijeke Gomjenice, za šta je preduzeće „Mital rudnici Prijedor“ investiralo skoro 4 miliona KM. Ovo je prvi kapitalni objekat izgrađen u okviru priprema za otvaranje novog površinskog kopa „Buvač“. Izgradnjom ovog kanala i drugog kraka, planiranog u dužini od 1600 metara, cijelo područje regulisanog toka Gomjenice biće zaštićeno od poplava. Direktor „Mital rudnika Prijedor“ Mladen Jelača naglasio je da je izmještanje toka Gomjenice na obod budućeg rudišta bio uslov za nastavak ostalih pripremnih radova za otvaranje „Buvača“. „Na redu je nastavak eksproprijacije zemljišta, izgradnja putnih komunikacija, dubinskih bunara i drenažnih kanala“, rekao je Jelača i dodao da je polovinom 2009. godine predviđeno otvaranje površinskog kopa „Buvač“. U pripremne radove za kop „Buvač“ preduzeće „Mital rudnici Prijedor“, koje posluje u sastavu međunarodne kompanije „Arselor Mital“ uložiće 30 miliona evra.

Comments are closed.