Novi vodomjeri u Prijedoru

Preduzeće “Vodovod“ iz Prijedora izdvojilo je 200 000 KM za nabavku 2500 novih vodomjera različitih profila, kao i za rezervne dijelove za baždarenje starih. Direktor ovog preduzeća Vlado Reljić najavio je da će u naredne dvije godine potrošači vode u Prijedoru imati ispravne vodomjeri koji će očitavati stvarnu količinu utrošene vode. Prijedorsko vodovodno preduzeće od polovine korisnika naplatu isporučene vode vrši paušalno, a ugradnjom vodomjera potrošači će plaćati potrošenu vodu. U Prijedoru je u toku realizacija projekta poboljšanja vodosnabdijevanja opštine, vrijednog 17,5 miliona KM kojeg finansiraju Vlada Švajcarske i opština. Aktivnosti su počele u aprilu prošle godine i predviđeno je da traju tri godine.

Comments are closed.