Novi Zakon o oružju i municiji predviđa obaveze i lovačkih udruženja

lovac lov puska lovacka akcija

Centar javne bezbjednosti Prijedor, postupajući u skladu sa zakonskim ovlašćenjima koja proizilaze iz Zakona o oružju i munici (Službeni glasnik RS broj 26/16 od 04.04.2016. godine), preduzima mjere i radnje na uređivanju trenutnog stanja u oblasti nabavke, nošenja i držanja lovačkog oružja na području operativne nadležnosti.

Polazeći od osnovne predpostavke uključivanja svih subjekata lokalne zajednice u očuvanje stanja bezbjednosti, zakonodavac je predvidio ulogu lovačkih udruženja i njihovu saradnju sa nadležnim policijskim organima.

Novim zakonom decidno je propisano da fizičko lice, pored ispunjenosti opštih i posebnih uslova, ima opravdan razlog za nabavljanje lovačkog oružja ukoliko ima položen lovački ispit i član je lovačkog udruženja koje gazduje „određenom teritorijom i ima odobrenje nadležnog ministarstva“. Takođe, predmetnim zakonom je definisana obaveza lovačkog udruženja da „u slučaju prestanka članstva u lovačkom udruženju, lovačko udruženje dužno je u roku od osam dana od dana prestanka članstva da dostavi nadležnom organu dokaz o prestanku članstva“.

U slučajevima kada vlasnik lovačkog oružja prestane da ispunjava propisane opšte i posebne uslove za nabavljanje i držanje oružja, nadležni centar javne bezbjednosti će rješenjem nakon provedenog propisanog postupka oduzeti lovačako oružje, municiju i isprave o oružju. Zakonom o oružju i municiji propisana je novčana kazna za pravno lice – udruženje i odgovorno lice u pravnom licu u slučaju nedostavljanja traženih podataka.

Navedenim aktivnostima Centar javne bezbjednosti Prijedor planira dodatno urediti oblast nabavke i držanja lovačkog oružja, te u većoj mjeri spriječiti zloupotrebe oružja na terenu, kroz vršenje nedozvoljenih aktivnosti i na taj način dodatno unaprijediti stepen bezbjednosti uopšte.

Ovom prilikom ističeno dosadašnju korektnu i produktivnu saradnju policije i lovačkih udruženja po pitanju bezbjednosti, te se nadamo da ćemo i u narednom periodu kroz aktivnu saradnju zajednički raditi na zaštiti lične i imovinske bezbjednosti građana i unapređenja stanja bezbjednosti u zajednici u kojoj živimo i radimo.

Autor: MUP RS

Comments are closed.