Obavještenje iz opštinskog Odjeljenja za privredu i poljoprivredu-Uslovi, početak, načini i prestanak obavljanja zanatsko-preduzetničke djelatnosti.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA PRIJEDOR
NAČELNIK
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU
PRIJEDOR
Broj: 05-sl/12
Datum: 07.08.2012. godine
OBAVJEŠTENJE
Zakonom o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti ( “Sl. glasnik RS”, br. 117/11 od 25.11.2011. godine), propisani su uslovi, početak, načini i prestanak obavljanja zanatsko-preduzetničke djelatnosti.
Odredbama člana 57. navedenog zakona, propisano je sljedeće:
Preduzetnici kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranije važećem zakonu, dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Preduzetnicima koji ne usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku iz stava 1. ovog člana, nadležni organ jedinice lokalne samouprave rješenjem će utvrditi prestanak obavljanja djelatnosti i brisati preduzetnika iz registra najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka roka iz stava 1. ovog člana.
Imajući u vidu naprijed navedeno, pozivaju se svi registrovani preduzetnici u oblasti privrede i poljoprivrede sa područja opštine Prijedor, koji do sada nisu uskladili svoje poslovanje sa odredbama navedenog zakona, da usklade svoje poslovanje.
S poštovanjem,
Načelnik odjeljenja
Boro Vojvodić, dipl.ecc.
Opština Prijedor

Comments are closed.