Obavještenje- Javni uvid – regulacioni plan Tukovi

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREÐENJE
Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
P R I J E D O R
O B A V J E Š T A V A
da će se od dana 14.11.2008.g. do 15.12.2008.g. u prostorijama Zavoda za izgradnju Prijedor (hol na prvom spratu) i u prostorijama MZ Tukovi biti izložen na J A V N I U V I D Nacrt Regulacionog plana područja Mataruško polje, Mataruško polje II i naselja „Tukovi – Sekcija 4 .
Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu, svakim radnim danom u prostorijama Zavoda za izgradnju Prijedor od 8,00 do 15,00 časova i u MZ Tukovi svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova pogledati izložene priloge iz Nacrta ovog planskog dokumenta, te u Knjigu primjedbi unijeti svoja zapažanja i sugestije. Takođe, u sobi 55 u zgradi opštine Prijedor i u prostorijama „Industroprojekt“ a.d. Prijedor mogu se dobiti usmena tumačenja izloženog Nacrta.
Opština Prijedor

Comments are closed.