Obavještenje opštine Prijedor povodom predstojećeg Petrovdana

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA PRIJEDOR
NAČELNIK
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
SLUŽBA KOMUNALNE POLICIJE
PRIJEDOR

Broj: 011-371-sl/11.
Datum:04.07.2011.god.

PREDMET: Obavjest;
Obavještavaju se građani opštine Prijedor da je shodno članu 22. Odluke o Komunalnom redu („Sl.glasnik opštine Prijedor“ br.5/07 – prečišćeni tekst )strogo zabranjeno paljenje otpada, lišća, papira, guma za vrijeme Petrovdanskih praznika.
Za ne pridržavanje gore navedenog predviđene su novčane kazne i to :
1.Pravno lice od 500 – 3000 KM
2.Odgovorno lice u pravnom licu od 50 – 300 KM
3.Fizičko lice od 50 – 150 KM.

Pripadnici Komunalne policije će zajedno sa pripadnicima Stanice javne bezbjednosti Prijedor i radnicima Komunalnih usluga AD Prijedor u gore navedene dane izvršiti pojačanu kontrolu tj. obilazak terena sa ciljem sprečavanja gore navedenog, a mole se građani da ukoliko primijete lica da vrše pripreme za paljenje guma da obavijeste pripadnike Komunalne policije tj. dežurnog policajca na kontakt telefon 052/216-988.
Komunalna policija

Comments are closed.