Obavještenje za javnost -javna rasprava

Obavještava se javnost da je završen javni uvid na materijal Nacrta slijedećih sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja:
1.Nacrt Plana parcelacije za dio gradskog naselja Donja Puharska – Sekcija 1 i Sekcija 2
2.Nacrt Plana parcelacije za prigradsko naselje „Kavanište“
3.Nacrt Plana parcelacioje za dio prigradskog naselja Bistrica
U skladu sa čl. 36. stav (3, 4. i 5.) Zakona o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik RS br. 55/10) po razmatranju primjedbi, prijedloga i mišljenja koji su dostavljeni tokom javnog uvida i zauzimanja stavova po istim od strane Nosioca izrade i formiranju prijedloga dokumenta, organizuje se stručna rasprava kojoj mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Na stručnu raspravu obavezno se pozivaju predstavnici nosioca pripreme, nosioc izrade i organizacije koje gazduju komunalnom i energetskom infrastrukturom ili je u njihovom djelokrugu oblast povezana sa prirodom plana te članovi savjeta plana.
Stručna rasprava će se održati dana 06.07.2011.godine u 10,00 sati u zgradi Opštine Prijedor (Velika sala, II sprat).
Mole se sva zainteresovana lica da uzmu učešća u ovoj stručnoj raspravi i time doprinesu dobijanju što kvalitetnijeg planskog rješenja. Takođe, prisustvom raspravi dobija se mogućnost pravovremenog upoznavanja za planskim rješenjem za predmetna područja i odgovorima na uložene pismene primjedbe tokom javnog uvida.
Opština Prijedor

Comments are closed.