Obavještenje za javnost- Pronađite anketni upitnik

Odjeljenje za prostorno uređenje
Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
Obavještenje za javnost
U skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju (Sl. glasnik RS br. 55/10) Odjeljenje za prostorno uređenje kao organ uprave nadležan za poslove planiranja i uređenja prostora i predlagač dijela Programa uređenja građevinskog zemljišta prikuplja prijedloge u vezi sa potrebama i prijedlozima stanovništva za izradom dokumenata prostornog uređenja za određena područja a koji će se pripremati i izrađivati u toku 2012.godine.
U toku su aktivnosti na pripremi Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2012.godinu u sklopu kojeg se delegiraju i prijedlozi za izradu sprovedbenih dokumenata prostornog uređenja. Dokumenti sprovedbenog nivoa (u prvom redu regulacioni planovi, planovi parcelacije i dr.) rade se za pretežno izgrađene dijelove urbanog područja i područja specifične namjene.
Molimo vas da do 20.11.2011. dostavite svoje prijedloge Odjeljenju za prostorno uređenje tako što ćete ispuniti priloženi Anketni upitnik i
-poslati ga na e-mail adresu opstinap@teol.net ili vera.jovic@opstinaprijedor.org
Ili isti pronaći na šalteru Info pulta u zgradi Administrativne službe opštine Prijedor i
-predati ga službeniku na pultu ili u sobu br. 49 na drugom spratu zgrade opštine Prijedor
Nakon formiranja Nacrta Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2012.godinu, isti će biti postavljen na web stranici opštine Prijedor i javnost će se moći izjasniti o istom davanjem pismene primjedbe ili sugestije. Nakon usvajanja Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2012.godinu od strane Skupštine opštine Prijedor (najkasnije do marta 2012.god.), isti će biti objavljen u Službenom glasniku opštine Prijedor.
Opština Prijedor

Comments are closed.