Obavještenje za planinarska društva i ostale organizacije koje svojim aktivnostima djeluju na području Nacionalnog parka Kozara

Obavještavamo Vas da ste sve Vaše buduće aktivnosti na području JU Nacinalni park „Kozara“ dužni pismenim putem prijaviti našoj administrativnoj službi 15 dana prije vršenja istih.

Po zakonskim i podzakonskim propisima JU Nacionalni park „Kozara“ sva planinarska, izviđačka, ekološka i druga udruženja dužna su da usklade svoje aktivnosti sa tim propisima koji nalažu da na području NP bez pismene saglasnosti JU Nacionalni park „Kozara“ ne mogu vršiti sljedeće aktivnosti: uređenje ili markiranje staza, organizovanje raznih takmičenja, škola, kampova, pohoda i drugih sličnih manifestacija.

Takođe slična sportska udruženja ili druge organizacije građana koje planiraju u svojim aktivnostima koristiti prostor Parka, kao mjesto tih aktivnosti ili gdje prostor Parka koriste kao tranzit (reli takmičenja svih oblika, razne transferzale, rute, i sl.) dužni su te aktivnosti prijaviti i vršiti ih isključivo uz pismenu saglasnost JU Nacionalni park „Kozara“.

Javna ustanova Nacionalni park „Kozara“

Comments are closed.