Obavještenje za političke partije i nezavisne kandidate o javnom oglašavanju

Obavještavaju se sve političke partije i nezavisni kandidati koji učestvuju na lokalnim izborima koji će biti održani 7. oktobra 2012. godine, da su dužni da se pridržavaju opštinske Odluke o javnom oglašavanju na području opštine Prijedor, tj. člana 7 iste odluke kojom je regulisano da je javno oglašavanje zabranjeno na stubu, licu i naličju saobraćajnog znaka, parking automatu, stubu semafora, stubu koji nosi vazdušnu, elektro, PTT ili drugu mrežu i svim drugim mjestima koja nisu predviđena opštinskom odlukom.

Komunalna policija će one koji se ne budu pridržavali, sankcionisati uručivanjem prekršajnih naloga, a kazne predviđene za pomenuti prekršaj su:
– za pravno lice od 500 – 7000 KM;
– odgovorno lice u pravnom licu 200 – 1800 KM;
– fizičko lice od 100 – 1000 KM.

One političke partije i nezavisni kandidati koji su izvršili javno oglašavanje na mjestima koja za to nisu predviđena, dužni su ista ukloniti odmah po objavljivanju ovog saopštenja, u suprotnom, biće sankcionisani uručivanjem prekršajnog naloga.
Komunalna policija

Comments are closed.