Obavještenje za poljoprivrednike sa područja opštine Prijedor

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU
PRIJEDOR
Obavještenje
Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja opštine Prijedor, da su dužni izmiriti dugovanja prema Republičkoj direkciji za robne rezerve po osnovu proljetne i jesenje sjetve 2009. godine, odnosno duga za D2, NPK i sjemensku pšenicu, zaključno sa 28.02.2012. godine. Dužnici se o iznosu dugovanja i način uplate duga mogu informisati u kancelarijama mjesnih zajednica.
Za obaveznike koji ne izmire dug do navedenog roka pokrenuće se sudski spor sa naplatom osnovnog duga i zakonske kamate.
Načelnik odjeljenja
Boro Vojvodić
Opština Prijedor

Comments are closed.