Obavještenje- zabrana gradnje Urije-jug

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA
ODJELJENJE ZA PROSTORNO UREÐENJE
Odsjek za planiranje, urbanizam i dokumentaciju
P R I J E D O R
O B A V J E Š T A V A
da se u skladu sa čl. 6. Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana područja naselja „Urije“ – Jug (Sl. glasnik opštine Prijedor br. 7/07) na području obuhvaćenom izradom ovog planskog dokumenta zabranjuje gradnja i sve druge aktivnosti koje imaju karakter gradnje. Režim zabrane gradnje primjenjuje se od dana objavljivanja ovog Obavještenja do dana objavljivanja Odluke o donošenju istog u Službenom glasniku opštine Prijedor.
Zatečenim stanjem smatraju se podaci evidentirani na ažurnoj geodetskoj podlozi koja je dostavljena u Odjeljenje za prostorno uređenje 15.10.2008.g. i proslijeđena u „Industroprojekt“ AD Prijedor za potrebe izrade Regulacionog plana područja naselja „Urije“ – Jug.
Izvor: opstinaprijedor.org

Comments are closed.