Obilježen Dan Rudarskog fakulteta u Prijedoru

rudarski1

Promocijom sedam rudarskih inženjera i dva magistra rudarskih nauka, danas je obilježen Dan Rudarskog fakulteta u Prijedoru i sedam godina rada ove visokoškolske ustanove.

Studij rudarstva u Republici Srpskoj počeo je na Rudarskom odsjeku Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci akademske 1997/98. godine.

Nedugo zatim pokrenuta je inicijativa za prerastanje toga odsjeka u zaseban fakultet, o čemu je odluka donesena 12. maja 2009. godine, tako da će naredne godine biti obilježeno 20 godina studiranja rudarstva u Republici Srpskoj.

Do sada je sa ovoga fakulteta izašlo preko 100 rudarskih inženjera i više magistara.

rudarski2

Ove godine su sa ovog fakulteta izašla dva rudarska inženjera sa usmjerenjem za eksploataciju nafte i gasa.

Očekuje se i rješenje resornog ministarstva za uvođenje studijskog programa geloško inženjerstvo, pored već postoječeg Studijskog programa rudarstvo.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.