Obrazovana i motivisana medicinska sestra poboljšava ishod liječenja

Medicinske sestre čine najveću grupu zdravstvenih radnika i dobro obrazovana i motivisana medicinska sestra pobošljava ishod liječenja pacijenata, jedan je od glavnih zaključaka 13. simpozijuma medicinskih sestara, tehničara i babica, koji je danas završen na Mrakovici.

Koordinator za sestrinstvo i porodiljstvo Republike Srpske Živana Vuković-Kostić potvrdila je da je jedan od važnih zaključaka i da je neophodno uraditi standardizaciju konkretnog obrazovanja medicinskih sestara, planirati sestrinsku radnu snagu i onemogućiti brze prekvalifikacije i ugrožavanje sestrinske profesije.

„Puno ima škola gdje se vrši takva prekvalifikacija čime se ti ljudi neadekvatno obrazuju, sa manjim fondom sati i manje praktične nastave ulaze u sistem i zapošljavaju se. To je ne samo problem za medicinske sestre koje su prošle redovno obrazovanje, već i za pacijente kojima one pružaju usluge“, istakla je Kostićeva.

Ona je dodala da su 163 učesnika učesnici ovog simpozijuma bili jednoglasni i u ocjeni da je potrebno zakonom urediti sestrinsku profesiju i formirati komoru medicinskih sestara.

„Potrebno je promovisati ovu profesiju u skladu sa promjenama u svijetu i mogućnostima koje se nama nude, a obrazovanje uskladiti sa direktivama Evropske unije“, rekla je Kostićeva.

Opšta ocjena je da su medicinske sestre snaga koja nosi promjene, za šta je potrebno uspostaviti njihovo bolje sindikalno predstavljanje kod poslodavaca i kreatora zakona.

Simpozijum medicinskih sestara, tehničara i babica sa međunarodnim učešćem, koji je otvoren 4. juna na Mrakovici, održan je pod motom „Ne možete imati bolje sutra, ako cijelo vrijeme razmišljate o juče“ sa ciljem unapređenje položaja medicinskih sestara i babica u Republici Srpskoj i dostizanja evropskih standarda u ovoj oblasti.

Na simpozijumu koji je okupio brojne stručnjake iz sestrinstva i sve one koji se direktno ili indirektno bave sestrinskom njegom iz Norveške, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Federacije BiH i Republike Srpske, prezentovana su 72 stručna rada.

Centralna tema ovog simpozijuma bila je „Tajna uspješne komunikacije i uticaja“, a usvojeni zaključci će biti upućeni nadležnim institucijama koje treba da nađu načina da oni zaključci budu i realizovani.

Organizator simpozijuma bilo je Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica, a pokrovitelj Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Udruženje medicinskih sestara tehničara i babica Republike Srpske je aktiviralo svoj rad 1998, a u svom sastavu ima 15 aktivnih sekcija, čiji je cilj da se bave edukacijom medicinskih sestara, babica i tehničara.

Naredni simpozijum zakazan je za jun 2016.

Autor: Srna – Nezavisne novine

Comments are closed.