Obuka članova savjeta učenika srednjih škola

U Prijedoru je u srijedu održana završnica obuke članova savjeta učenika srednjih škola koju provodi misija OEBS-a u BiH, u saradnji sa Omladinskim komunikativnim centrom Banjaluka. Regionalni koordinator za obrazovanje Misije OEBS-a Valerija Tišma rekla je da je cilj obuke da se osnaže i ohrabre savjeti učenika, te da im se pomogne da spoznaju da demokratski procesi kreću iz škole i da, kada izađu iz škole, postanu svjesni građani koji doprinose razvoju društva. „Ovo je nastavak aktivnosti u unapređenju demokratskih procesa odlučivanja u školama kojima se OEBS bavi dugi niz godina“, rekla je Tišma i dodala da je u pripremi priručnik koji će pomoći školama da svake godine obučavaju učenike za rad u savjetima učenika, budući da jedan od principa Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH da savjetima učenika daje važnu i odgovornu ulogu u savremenom demokratskom upravljanju školom. Asistent OKC-a za programe razvoja savjeta učenika Irena Ðumić rekla je da u projektu učestvuje 40 učenika odabranih od 300 prijavljenih kandidata iz isto toliko srednjih škola iz BiH. „Oni uče kako da postanu i imaju ulogu vršnjačkih edukatora, te budu spremni i sposobni da prenesu stečena znanja o upravljanju savjetom učenika vršnjacima u svojim i drugim školama“, rekla je Ðumićeva. Projekat „Jačanje kapaciteta u savjetima učenika srednjih škola“ finansiraju vlade Andore i Luksemburga.

Comments are closed.