Očistimo Prijedor za jedan dan – U subotu akcija čišćenja Sane i Gomjenice

U okviru projekta „Let’s do it-Očistimo Prijedor za jedan dan“, zakazana je pilot-akcija čišćenja korita i priobalja rijeka koje protiču kroz Prijedor pod nazivom: „Let’s do it-Očistimo Sanu i Gomjenicu za jedan dan“ . Ova akcija je zakazana za subotu, 28. juli tekuće godine. Akcija čišćenja će obuhvatiti obalu i korita između gradskog mosta i ušća Gomjenice u Sanu, sa akcentom na deponije na Ušću, te kupalište pod nazivom „Žeger“. U sklopu akcije će se uređivati javne i privatne površine na ovom potezu, uklanjaće se divlje deponije, te kositi trava.
Pilot akcija je zakazana sa ciljem da se upozna šira javnost sa projektom „Let’s do it- Očistimo Prijedor za 1 dan“, tj. akcijom čišćenja divljih deponija zakazanom za 9. septembar tekuće godine, te u cilju da se privuče što veći broj volontera – učesnika akcije, kao i sponzora od čije pomoći zavisi uspješnost realizacije akcije.
U toku ove sedmice se održavaju ekološke edukacije u mjesnim zajednicama obuhvaćenim u ovoj akciji: MZ „Centar“, MZ „Gomjenica“, MZ „Tukovi“ i MZ „Raškovac“, u saradnji sa kojima se i organizuje akcija. Partneri u akciji su Opština Prijedor, D.O.O. „Komunalne usluge“, Oružane snage kasarna Prijedor, Ronilačko društvo „Sana“, Crveni Krst, SRD „Prijedor“, Agencija za vode RS, te Vatrogasna jedinica Prijedor.
Sponzori ove akcije su “D.O.O. Grafit’’, D.O.O. „Ferum“, A.D. „Delta-Maxi“ i A.D. „Aneks- blic.net“ koji su obezbjedili sredstva potrebna za ovu akciju. Ovim povodom pozivamo sve društveno-odgovorne firme da podrže ovu akciju, kao i buduće aktivnosti i akcije planirane za naredna dva mjeseca u sklopu ovog projekta.
Ovom prilikom, takođe, pozivamo sve savjesne građane da 28. jula daju svoj doprinos očuvanju zdravije životne sredine učestvujući u ovoj akciji. Za sve učesnike akcije su obezbjeđeni hrana, osvježenje, rukavice i vreće za smeće.
Sve dodatne informacije o akciji, učešću u akciji i sponzorstvu možete dobiti putem maila letsdoitprijedor@yahoo.com ili telefonskog broja 066-413-442.
Let’s do it-Očistimo Prijedor za jedan dan

Comments are closed.