Od 152 preduzeća 86 zainteresovano za praktičnu nastavu

02-Prijedor---Agencija-PREDA-PD

Od 152 prijedorska preduzeća, koja su učestvovala u istraživanju u projektu COTON /Sontributing to increased functionality and employability in Republic of Srpska and Una-Sana Canton/, u 23 se i do sada izvodila praktična nastava, a čak 86 ih je zainteresovano da se uljkuči u ovakav vid saradnje sa srednjim školama, rekla je Milena Gnjatović-Simatović iz Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“.

„U nastavku projekta stvaraćemo preduslove kako bi ta praktična nastava bila iskoordinicana i kako bi se odvijala i u preduzećima, s ciljem da učenici koji prođu praktičnu nastavu i u školama i u preduzećima budu kompletan radnik kojim će poslodavac biti zadovoljan“, rekla je Gnjatović-Simatović novinarima u Prijedoru gdje su danas prezentovani rezultati istraživanja.

Ovo istraživanje rađeno je u proteklih pet mjeseci i predstavlja prvu fazu COTON projekta koji će Agencija „PREDA-PD“ realizovati u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća u narednih pet godina.

Direktor Agencije „PREDA-PD“ Mišo Reljić rekao je da je cilj projekta i to da se dođe do što većeg broja preduzeća koja će imati ugovore sa srednjim školama o izvođenju praktične nastave kao što to u Prijedoru već imaju drvoprerađivači sa Mašinskom školom.

„Takođe nam je cilj i inicirali smo izmjenu zakonodavstva kako bi učenici mogli raditi preko raspusta da zarade sebi džeparac, ali ne da budu radnici na crno ali ne ni da poslodavce koštaju koliko i kompletan radnik“, dodao je Reljić.

Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu grada Prijedora Zinajda Hošić rekla je da je ovaj projekat korak ka rješavanju jaza između privrede koja je nespremna da primi učenike na praksu, škola čija praktična nastava ne zadovoljava potrebe poslodavaca i duplih troškova koji nastaju preobukama, doobukama i prekvalifikacijama.

Profesor u Elektrotehničkoj školi Prijedor Nenad Vukota izrazio je zadovoljstvo što je ove godine povećan broj učenika završnog razreda osnovne škole koji žele da se upišu u ovu srednju školu.

„Nema nijednog preduzeća koje sa bavi bilo kojom proizvodnjom da nema potrebu za nekim ko će održavati električne aparate i uređaje“, naveo je Vukota.

Momir Širko iz Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća rekao je da mora postojati bolja saradnja između škola i privrede, kao i poboljšanje kvaliteta praktične nastave u školama i spremnost privrede da učestvuje u kreiranju nastavnih planova i programa i upisnih politika.

„Za deset godina nadam se da će se razviti konkurencija među preduzećima ko će pridobiti đake na praksu“, dodao je Širko.

Autor: SRNA

Comments are closed.