Od naknada za korištenje šuma 250.000KM

suma

U budžetu grada Prijedora za ovu godinu planirano je 250.000KM prihoda po osnovu naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta.

To je prihod planiran po osnovu obaveze Šumskog gazdinstva Prijedor da u gradski budžet uplati 10 odsto iznosa dobijenog prodajom drvnih sortimenata u ovoj godini.

Od ukupnog prihoda po ovom osnovu iz gradskog budžeta za 2015. godinu planira se utrošiti 116.000KM za održavanje puteva, 109.000KM za izradu šumsko-privredne osnove za šume u privatnoj svojini, a 25.000KM za održavanje drugih objekata – sve radi saniranja štete nastale eksploatacijom šume.

Prihodi u budžetu grada Prijedora u prošloj godini, ostvareni po Zakonu o šumama, iznosili su 295.827KM.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.