Od sutra počinje besplatna vakcinacija za određene kategorije stanovništva

Vakcinacija protiv sezonskog gripa za kategorije stanovništva koje imaju pravo na besplatnu vakcinaciju u Prijedoru počinje sutra, 8. novembra, potvrdila je epidemiolog prijedorskog Doma zdravlja Milica Otković. „Naručili smo oko 1000 komercijalnih vakcina, ali ne znamo kad ćemo ih dobiti niti po kojoj će cijeni građani moći da ih dobiju“, rekla je Otkovićeva. Prijedorski Dom zdravlja dobio je 800 besplatnih vakcina namijenjenih stanovništvu, a 380 namijenjenih zdravstvenim radnicima, uključujući stomatologe i farmaceute u javnom i privatnom sektoru. Plaćanja vakcine oslobođeni su pacijenti na hemodijalizi, oni koji boluju od šećerne bolesti i zavisni su o inzulinu, djeca liječena od reumatske groznice sa promjenama na srcu, djeca oboljela od cistične fibroze pluća, pacijenti oboljeli od mišićne distrofije i sa multiplom sklerozom, kao i osobe koje su završilie sa prijemom hemoterapije i trenutno nemaju kliničkih znakova bolesti. Pravo na besplatne vakcine imaju pacijenti liječeni kardiohirurški, i to oni sa ugrađenim stentom, oni kod kojih su rađeni balon dilatacija ili bajpas, oni sa ugrađenim vještačkim valvulama ili pejsmejkerom. Vakcine ne plaćaju ni osobe u kolektivnim smještajima kao što su domovi za stara i nemoćna lica i domovi za lica sa posebnim potrebama. Vakcina se preporučuje svim licima sa hroničnim oboljenjima koji su pod povećanim rizikom za razvoj komplikacija gripa, uključujući i djecu, zatim osobama sa oslabljenim imunitetom, starijima od 65 godina, licima koja dolaze u kontakt sa oboljelima, prvenstveno zdravstvenim radnicima, te građanima koji su izloženi virusu gripa.