Od zeolita do posla

Boračka organizacija Republike Srpske Vladi RS kandidovala je projekat o kojem je danas u Prijedoru održan naučni skup „Zeoliti Republike Srpske i njihova upotreba u ishrani i poljoprivredi“, a koji za cilj ima zapošljavanje boračkih kategorija. Prodekan za nastavu Rudarskog fakulteta u Prijedoru Vladimir Malbašić rekao je da bi Boračka organizacija RS bila logistika tog projekta koji bi se odvijao u pet faza: od utvrđivanja kvaliteta zeolita, preko usitnjavanja oovg minerala, miksanja u stočnu hranu i organsko đubrivo i proizvodnje zdrave hrane, do plasmana. „Određen broj porodica boračke populacije u svakoj opštini u RS dobijao bi repromaterijal i proizvodio organsku hranu, koju bi u posljednjoj fazi projekta preuzimala firma koja bi je plasirala na domaća i strana tržišta“, rekao je Malbašić novinarima u Prijedoru. On je podsjetio da je raspisan javni poziv za eksploatisanje ležišta zeolita kod Čelinca koje Rudarski institut Prijedor istražuje od 1995. godine i koje ima dokazanih rezervi za pet do deset godina rada. Dekan Rudarskog fakulteta u Prijedoru Nadežda Ćalić rekla je da je cilj ovog naučnog skupa da struka pomogne Vladi RS i poslodavcima, budući da ova visokoobrazovna ustanova ima u svom planu organizovanje usko stručnih skupova iz oblasti rudarstva, energetike i geologije.
„Zeoliti su grupa od oko 200 danas poznatih alumosilikatnih minerala koji imaju jonoizmjenjivačka svojstva i koji se nazivaju još čarobnim kamenom života. Naziv datira iz polovine 18. vijeka, a široka primjena zeolita novijeg je datuma“, kazala je Ćalićeva. Ona je navela da se zeoliti primjenjuju u zaštiti životne sredine, hemijskoj, nuklearnoj i industrijama grijnih i rashladnih uređaja i građevinskih materijala, poljoprirvedi, prečišćavanju tla i vode, a posebno u medicini gdje im se, kao antioksidansima, tek predviđa široka primjena u problemima u vezi sa imunološkim sistemom. Naučni skup o temi „Zeoliti RS i njihova upotreba u ishrani i poljoprivredi“ u Prijedoru su organizovali ovdašnji Rudarski fakultet i Rudarski institut, te Boračka organizacija RS. Osim predstavnika organizatora, okupio je u predstavnike Instituta za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina iz Beograda, Fabrike glinice „Birač“, Republičkog geološkog zavoda RS, Šumarskog i Poljoprivrednog fakulteta iz Banjaluke, Nacionalnog parka „Kozara“, te firmi „Klaster“ iz Banjaluke i „Rubikon“ iz Češke koja je potencijalni finansijer opreme za obradu zeolita i plasmana proizvoda.
Tekst – SRNA
Foto – www.gradprijedor.com

Comments are closed.