Odbačen zahtjev grupe odbornika u Prijedoru za ocjenu zakonitosti kadrovskih rješenja

Foto: Bojana Majstorović/RAS Srbija

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske ocijenilo je da zahtjev grupe odbornika Skupštine grada Prijedora za ocjenu zakonitosti akata donesenih u gradskom parlamentu 3. juna ne može biti predmet nadzora jer nisu ispunjeni uslovi za vršenje nadzora.

„Na osnovu podnesenog zahtjeva, izjašnjenja Skupštine grada Prijedor i uvida u dostavljenu dokumentaciju, ne može se pouzdano utvrditi koji odbornici su podnosioci predmetnog zahtjeva niti je navedeno koja su lična prava ili pravni interesi svakog pojedinačnog potpisnika zahtjeva povrijeđeni osporenim aktima“, navodi se u dopisu Ministarstva dostavljenom prijedorskom parlamentu.

U dopisu se precizira da Zakon o lokalnoj samoupravi propisuje da pravno ili fizičko lice koje smatra da su njegova prava ili pravni interesi povrijeđeni aktom organa jedinice lokalne samouprave može tražiti da Ministarstvo izvrši nadzor nad zakonitošću akta, a da su ovaj zahtjev odbornici potpisali svojeručno, bez navođenja njihovih imena i prezimena.

Ministarstvo je od Skupštine grada Prijedora zatražilo izjašnjenje na navode iz zahtjeva, te drugy relevantnu dokumentaciju kako bi moglo pouzdano odlučiti u konkretnom slučaju.

„Predsjednik Skupštine grada Prijedora dostavio je izjašnjenje uz koje je dostavljena tražena dokumentacija, kojim se u cijelosti osporavaju navodi iz zahtjeva grupe odbornika u Skupštini grada Prijedora. Od Ministarstva je zatraženo da predmetni zahtjev ‘ne uvaži, te odbaci kao neosnovan'“, piše u dopisu Ministarstva.

Grupa odbornika Skupštine grada Prijedora smatra spornim osam akata donesenih na posebnoj sjednici održanoj 3. juna, a u pitanju su isključivo kadrovska rješenja, i to Komisija za izbor i imenovanje Skupštine grada Prijedor, sekretar Skupštine grada Prijedora, načelnici odjeljenja za privredu i poljoprivredu i za društvene djelatnosti, te direktori Centra za socijalni rad i Dječiji vrtić „Radost“.

Izvor: SRNA – Nezavisne novine

Comments are closed.