Odlazak male djece pedijatru od sada bez uputnice

Iz Doma zdravlja u Prijedoru najavljeno je da će u buduće djeca do šest godina moći da odlaze pedijatru bez uputnice. Pedijatrijska ambulanata smještena je u objektu stomatologije u naselju Urije, a slobodan pristup pedijatru omogućen je nakon brojnih žalbi roditelja i obezbjeđenja ljekarskog kadra. Od 2007. godine kada je prijedorski Dom zdravlja počeo da provodi koncept porodične medicine, djeca su pedijatru upućivana samo sa uputnicom porodičnog ljekara.

Comments are closed.